O nas

Kukátko – z języka czeskiego wizjer lub lornetka. Przybliżamy czeską i polską kulturę.

Działamy na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków między polskim i czeskim społeczeństwem.

Edukujemy i organizujemy działania kulturalne promujące czeską kulturę w Polsce i polską za granicą.

Zacieśniamy więzi z Republiką Czeską oraz innymi zainteresowanymi współpracą sąsiadami, w dziedzinie kultury, nauki i wymiany doświadczeń.

Realizujemy polsko-czeskie projekty społeczne i kulturalne.

Zespół Fundacji Kukatko to polscy bohemiści oraz Czesi mieszkający w Polsce. Nasze działania są wypadkową posiadanego przez nas wykształcenia i różnych pasji, którymi chcemy się dzielić a także doświadczeń, jakie zdobyliśmy tłumacząc literaturę czeską, pracując w kulturze oraz w sektorze pozarządowym.

Wierzymy, że poznawanie innych kultur zmienia nasze postrzeganie własnego podwórka, dlatego chcemy kreatywnie zachęcać do poznawania czeskiej i polskiej kultury oraz do tego, żeby się jak najczęściej przeplatały.